POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA Psycholog - mgr Agnieszka Marcisz

Gabinet psychologiczny Kielce       508 806 994   

TŁUMIĆ CZY WYRAŻAĆ EMOCJE?

"Tłumienie emocji oraz poczucie winy i wstydu predysponują jednostkę do reakcji depresyjnej. Zmuszają ją do zastąpienia wartości cielesnych wartościami ego, rzeczywistości - wizjami, a miłości - aprobatą. Jej energia jest inwestowana w próby realizowania marzeń, które nigdy się nie ziszczą, gdyż opierają się na iluzji. Iluzja ta polega na przekonaniu, że nasze dobre emocje i przyjemności zależą wyłącznie od reakcji otoczenia. Zdobycie akceptacji, aprobaty i uznania staje się nadrzędnym celem naszych wysiłków, a ignorujemy fakt, że odzew ze strony innych osób nie ma żadnego znaczenia, dopóki najpierw sami nie zaakceptujemy i nie docenimy siebie. Żyjąc iluzją, nie bierzemy pod uwagę tego, że przyjemność jest głównie stanem wewnętrznym, spontanicznie wywołującym przychylne reakcje środowiska." Alexander Lowen /Przyjemność/