POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA Psycholog - mgr Agnieszka Marcisz

Gabinet psychologiczny Kielce       508 806 994   

 

Konsultacje psychologiczne to spotkania, które służą naszemu wzajemnemu poznaniu się, zrozumieniu zgłaszanego problemu i określeniu formy  pomocy. Diagnoza nie trwa dłużej niż trzy sesje. Po diagnozie możemy podjąć wspólną decyzję o tym, czy i w jakiej formie kontynuować spotkania i ustalić kontrakt terapeutyczny. Określa on rodzaj pomocy psychologicznej lub psychoterapii, cele naszej pracy, ilość i częstotliwość sesji terapeutycznych, zasady odwoływania i zmiany terminów sesji, koszt itp.

Nie każda osoba potrzebuje i oczekuje długotrwałego kontaktu terapeutycznego, czasami wystarczy pomoc psychologiczna lub psychoterapia krótkoterminowa.

Pomoc psychologiczna jest potrzebna, gdy przeżywasz kryzys emocjonalny i potrzebujesz wsparcia psychologicznego, poprawiającego codzienne funkcjonowanie. Pomoc tego typu trwać może od kilku do kilkunastu tygodni, sesje nie muszą być systematyczne, są ustalane w zależności od Twoich aktualnych potrzeb.

Psychoterapia indywidualna to cotygodniowe spotkania w okresie kilku do kilkunastu miesięcy. Systematyczność spotkań jest konieczna, długość terapii jest ustalana indywidualnie, zależy w dużej mierze od rodzaju rozpoznanego problemu psychicznego, celów terapeutycznych i metody psychoterapeutycznej.

Proces psychoterapeutyczny umożliwia m.in.: 
- zyskanie większej samoświadomości i rozwój osobowości
- doznanie ulgi w cierpieniu
- wyeliminowanie lub zmniejszenie negatywnych objawów np. lęków, przygnębienia, natręctw itp.
- zmianę niekorzystnych wzorców własnych zachowań i przeżywania
- doświadczanie nowych sposobów rozwiązywania problemów
- uczenie się nowego spojrzenia na własne doświadczenia i relacje z innymi osobami
- zmianę funkcjonowania w związkach z innymi ludźmi

Terapia rodzin i par to spotkania terapeuty z rodziną lub parą, które dotyczą najczęściej trudności w porozumiewaniu się, mówieniu o potrzebach i oczekiwaniach, nadużyć psychicznych lub fizycznych, chorób, śmierci, długotrwałej rozłąki, problemów wychowawczych itp. Spotkania odbywają się co 1-2 tygodnie, a w kolejnych fazach coraz rzadziej.

Dowiedz się więcej na temat różnych metod pomocy - kliknij w link ten do pliku pdf - "Psychoterapia po ludzku".

Jeśli masz pytania dotyczące terapii napisz do mnie korzystając z formularza w zakładce Kontakt lub zadzwoń.